Priser og verdiforhold i Norge ca. 1280 - 1500 av Gunnar I. Pettersen

  • Artnr: 98765638
  • På lager:0 stk
  • Enhet: stk

Beskrivelse av artikkelen

Priser og verdiforhold i Norge ca. 1280–1500.
Riksarkivaren skriftserie nr. 39

Forfatteren gir en systematisk oversikt over hele det norske verdi- og prismaterialet i perioden. Det gjelder verdiforhold mellom mynt, regneenheter og de naturaliene man aksepterte som gjengse, lovlige betalingsmidler (varepenger). Det gjelder også pris på jord, byeiendom og på varer og gjenstander i sin alminnelighet.

Ambisjonen har vært å samle alt relevant materiale i alle tilgjengelige kilder, både norske og utenlandske. Materialet er bearbeidet slik at priser og verdiforhold er omregnet til samme verdienhet og dermed sammenlignbare. Boka vil være nyttig for forskere og andre som søker kunnskap om pris og verdi i middelalderen, ikke minst som et arbeidsbesparende oppslagsverk.

Gunnar Ingolf Pettersen er førstearkivar i Riksarkivet, der han særlig arbeider med middelaldersamlingene og som utgiver av Regesta Norvegica

Av G.I. Pettersen, Riksarkivet 2013.

FRAKT TILKOMMER!