Trehus: Sintef Byggforsk

  • Artnr: 28987619
  • På lager:0 stk
  • Enhet: stk

Beskrivelse av artikkelen

Utgitt 2006 av SINTEF akademisk forlag.

Frakt tilkommer.

Trehus, håndbok 53, 2006, er en ny og fullstendig oppdatert trehusbok fra Byggforsk. Boka er selve referanseverket for trehusbygging her i landet, og er både en praktisk håndbok for utførende, en lærebok i trehusbygging og et oppslagsverk for selvbyggere og huseiere. Den viser hva som er de gode løsningene i tråd med nyere forskning og er ajourført mot gjeldende standarder og forskrifter. Det er lagt vekt på energieffektive løsninger som også ivaretar krav til et godt innemiljø. Framstillingen er spekket med praktiske detaljtegninger og tabeller. Tegningene kan også benyttes som vedlegg i en byggesak.